Współpracuj z nami


Jeżeli już teraz podjęliście Państwo decyzję o współpracy z naszym biurem rachunkowym, czas na podpisanie umowy
zgodnie poniższym Regulaminem

Zawarcie umowy świadczenia usług

(wyciąg z Regulaminu)

§ 3. Zawarcie umowy świadczenia usług

Umowy mogą być zawarte w siedzibie Biura lub zdalnie.

W przypadku zawierania umowy w siedzibie Biura przez Klienta, który ma już zarejestrowaną działalność niezbędne jest dostarczenie kopii „CEIDG-1 WNISEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”, oraz wypełnienie odpowiednich formularzy.

Klient, rozpoczynający działalność może nieodpłatnie uzyskać od Usługodawcy niezbędne informacje o procedurze i uwarunkowaniach prawidłowej rejestracji.

W przypadku zdalnego zawierania umowy Klient przesyła Usługodawcy poprzez zakładkę „KONTAKT” na www.maatbiuro.pl informację o zamiarze zawarcia umowy z Biurem, podając NIP, dane kontaktowe tj. adres mailowy i nr tel. oraz informację czy działalność jest już zarejestrowana, czy nowo zakładana.

Usługodawca wyśle Klientowi na wskazany adres mailowy zestaw pytań i formularzy niezbędnych do przygotowania projektu umowy. Klient, rozpoczynający działalność może uzyskać nieodpłatnie drogą mailową lub telefonicznie od Usługodawcy niezbędne informacje o procedurze i uwarunkowaniach prawidłowej rejestracji.

Przygotowany projekt umowy opatrzony podpisem kwalifikowanym wraz z niezbędnymi do podpisania formularzami zostanie przesłany Klientowi. Skany podpisanej umowy i formularzy Klient prześle do Usługodawcy, który potwierdzi ich odbiór, a umowa stanie się skutecznie zawarta.

Szczegółowe zasady współpracy określa REGULAMIN zamieszczony poniżej w pliku regulamin.pdf

Klienci, którzy wybiorą tradycyjne dostarczanie dokumentów mają możliwość przesłania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera, a także mogą zlecić nam odbiór z każdego miejsca w Polsce za dodatkową opłatą 12,50 zł. netto.

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami
i sprawdź naszą ofertę


Tel. 58 665 46 12