Cennik usług standardowych


Podatkowa księga przychodów i rozchodów i ryczałt ewidencjonowany

Składnik

Cena

Uwagi

Usługi standardowe

Opłata podstawowa

210,00 zł

Opłata zryczałtowana (limit 7 wpisów w KPiR lub ewidencji ryczałtowej)
* nowi klienci rabat 30,00 zł przez pierwszy rok 

Opłata za prowadzenie KPiR lub ewidencji ryczałtowej

2,95 zł

Za każdy wpis ponad (limit 7 wpisów w KPiR lub ewidencji ryczałtowej)

Zakres usługi standardowej:
Prowadzenie zapisów KPiR lub ewidencji ryczałtowej,
Prowadzenie ewidencji VAT,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US.

Cennik usług dodatkowych


Sprawdź co możesz zyskać podpisująć z nami umowę.

konsultacje księgowe

0,00 zł

konsultacje przy rejestracji działalności

0,00 zł

wygodna aplikacja do przeglądania zaksięgowanych dokumentów

0,00 zł

rozliczenie roczne z działalności PIT-B

0,00 zł

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

0,00 zł

przygotowanie i wysyłka deklaracji VAT,JPK, PIT-4R

0,00 zł

przygotowanie i wysyłka deklaracji ZUS

0,00 zł

rozliczenie delegacji

35,00 zł

obsługa kadrowo-płacowa pracownik - umowa o pracę **

45,00 zł

obsługa kadrowo-płacowa pracownik - umowa zlecenie / o dzieło **

45,00

sprawozdanie GUS i inne

60,00 zł

rozliczenie osobiste roczne właściciela PIT-36,37,38/CIT-8

60,00 zł

przygotowanie korekty deklaracji VAT z winy klienta

60,00 zł

opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów po 10 dniu p.k.m.

50,00 zł

roczne sprawozdanie finansowe spółki

300,00 zł

prace niewymienione powyżej 

  40,00 zł za każde rozpoczęte 1/2 godz. pracy

**Zakres usługi kadrowo-płacowej:
Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.

Cennik usług - księgi handlowe


Ceny za prowadzenie ksiąg handlowych ustalamy indywidualnie z klientem i są zależne od zakresu usługi.

Cena podstawowa za prowadzenie ksiąg handlowych już od 600,00 zł.

Podane powyżej ceny są cenami NETTO