Cennik usług stadnardowych


Podatkowa księga przychodów i rozchodów i ryczałt ewidencjonowany

Składnik

Cena

Uwagi

Usługi standardowe

Opłata podstawowa

135,00 zł
121,50 zł *

Opłata zryczałtowana (limit 15 wpisów w KPiR lub ewidencji ryczałtowej)

Opłata za prowadzenie KPiR lub ewidencji ryczałtowej

2,00 zł
1,70 zł *

Za każdy wpis ponad limit

* Cena przy zastosowaniu poniższych rabatów:
rabat za zdalne dostarczenie dokumentów poprzez udostępnioną aplikację 10%
rabat za dostarczenie dokumentów do 5 dnia kolejnego miesiąca 5%
Zakres usługi standardowej:
Prowadzenie zapisów KPiR lub ewidencji ryczałtowej,
Prowadzenie ewidencji VAT,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US.

Cennik usług dodatkowych


Sprawdź co możesz zyskać podpisująć z nami umowę.

nielimitowane konsultacje księgowe

0,00 zł

konsultacje przy rejestracji działalności

0,00 zł

wygodna aplikacja do wystawiania faktur (web / mobile)

0,00 zł

wygodna aplikacja do przeglądania zaksięgowanych dokumentów

0,00 zł

rozliczenie roczne z działalności PIT-B

0,00 zł

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

0,00 zł

przygotowanie i wysyłka deklaracji VAT,JPK, PIT-4R

0,00 zł

przygotowanie i wysyłka deklaracji ZUS

0,00 zł

odbiór dokumentów od klienta z każdego miejsca w Polsce

12,50 zł

rozliczenie delegacji

30,00 zł

obsługa kadrowo-płacowa pracownik - umowa o pracę **

32,50 zł

obsługa kadrowo-płacowa pracownik - umowa zlecenie / o dzieło **

32,50 zł

sprawozdanie GUS i inne

50,00 zł

rozliczenie osobiste roczne właściciela PIT-36,37,38/CIT-8

50,00 zł

przygotowanie korekty deklaracji VAT z winy klienta

50,00 zł

opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów po 10 dniu p.k.m.

50,00 zł

roczne sprawozdanie finansowe spółki

200,00 zł

**Zakres usługi kadrowo-płacowej:
Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.

Cennik usług księgi handlowe


Ceny za prowadzenie ksiąg handlowych ustalamy indywidualnie z klientem i są zależne od zakresu usługi.

Cena podstawowa za prowadzenie ksiąg handlowych już od 600,00 zł.

Podane powyżej ceny są cenami NETTO