Zostań naszym Klientem!

Od początku wykonywanej przez nasze biuro działności pozyskaliśmy sobie zaufanie wielu klientów. Naszym zadaniem jest rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych nam obowiązków po to by Nasz Klient czuł się spokojnie i bezpiecznie.

Jeżeli już teraz podjęliście Państwo decyzję o współpracy z naszym biurem rachunkowym, czas na podpisanie umowy.

Standardowy formularz umowy chętnie prześlemy Państwu na adres mailowy, aby mogli się Państwo w spokoju z nim zapoznać. Chętnie odpowiemy na wszystkie ewentualne pytania.

Dla osób spoza Gdyni istnieje możliwość zawarcia z nami umowy za pośrednictwem poczty lub w trakcie wcześniej umówionej wizyty, pracownika naszego biura.

Zachęcamy klientów, aby dokumenty przesyłali nam pocztą lub kurierem. Istnieje możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta, za dodatkową opłatą 15,00 zł miesięcznie z każdego miejsca w Polsce.

A oto krótki opis comiesięcznych czynności związanych z obsługą Państwa firmy przez nasze biuro:
  • Na kilka dni przed zakończeniem miesiąca kontaktujemy się z klientem telefoniczne lub za pośrednictwem Internetu i ustalamy dane dotyczące listy płac.
  • Na podstawie otrzymanych danych sporządzamy listę płac, deklaracje PIT-4 i ZUS.
  • W ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca klient dostarcza we wcześniej umówiony sposób do biura dokumenty źródłowe.
  • W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania dokumentów informujemy w uzgodniony z klientem sposób o wyniku finansowym za dany miesiąc i ewentualnych płatnościach względem urzędu skarbowego. Sporządzamy deklaracje, które następnie przesyłamy na podstawie upoważnienia do urzędu skarbowego.
W przypadku wezwań dotyczących np. wyjaśnień w zakresie składanych deklaracji czy postępowań sprawdzających w zakresie prowadzonej dokumentacji, biuro występuje w imieniu klienta na podstawie udzielonego upoważnienia.