Z nami bezpieczniej

Nasze wieloletnie doświadczenie i zdobyta wiedza pozwoliła nam tak dostosować ofertę by spełnić oczekiwania klientów z różnych branż i segmentów rynku począwszy od małych jednoosobowych firm a kończywszy na międzynarodowych spółkach.

Zależy nam na tym, aby klientów do nas przyciągnąć, a nie odstraszyć. Dlatego też proponowane przez nas ceny są wyjątkowo konkurencyjne.

Jednocześnie zapewniamy Państwa, że poziom świadczonych przez nas usług jest równie wysoki, jak niskie są nasze ceny.

CENNIK USŁUG - PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

SKŁADNIK

CENA

UWAGI

opcje standardowe

opłata podstawowa

120,00 zł

opłata zryczałtowana (do 15 wpisów w KPiR lub ewidencji ryczałtowej)

opłata za prowadzenie KPiR lub ewidencji ryczałtowej

1,70 zł

za każdy wpis ponad limit

opłata za obsługę kadrowo-płacową

Pracownik

27,50 zł

za każdego pracownikaZakres obsługi bieżącej:

 • Prowadzenie zapisów KPiR lub ewidencji ryczałtowej
 • Prowadzenie ewidencji VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US,

Zakres obsługi płacowej:

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

CENNIK USŁUG - KSIĘGI HANDLOWE

Ceny za prowadzenie ksiąg handlowych ustalamy indywidualnie z klientem i są zależne od zakresu usługi.

Cena podstawowa za prowadzenie ksiąg handlowych już od 500,00 zł.